Image CMS https://bulungurmtb.uz/oz/ https://bulungurmtb.uz/oz/ Tue, 09 Aug 2022 07:39:39 GMT <![CDATA[Hujjatlar / Ўз кучини йўқотган хужжатлар]]> https://bulungurmtb.uz/oz/documents/oz-kuchini-yoqotgan-xujjatlar https://bulungurmtb.uz/oz/documents/oz-kuchini-yoqotgan-xujjatlar Ўз кучини йўқотган хужжатлар

]]>
Mon, 08 Aug 2022 18:32:16 GMT 3
<![CDATA[Hujjatlar / O‘z kuchini yo‘qotgan xujjatlar]]> https://bulungurmtb.uz/oz/documents/oz-kuchini-yoqotgan-xujjatlar https://bulungurmtb.uz/oz/documents/oz-kuchini-yoqotgan-xujjatlar O‘z kuchini yo‘qotgan xujjatlar

]]>
Mon, 08 Aug 2022 18:32:16 GMT 3
<![CDATA[Hujjatlar / O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tizimi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflarini tasdiqlash to‘g‘risida 255-sonli buyruq,30.12.2021]]> https://bulungurmtb.uz/oz/documents/ozbekiston-respublikasi-maktabgacha-talim-tizimi-xodimlari-asosiy-lavozimlarining-malaka-tavsiflarini-tasdiqlash-togrisida-255-sonli-buyruq30122021 https://bulungurmtb.uz/oz/documents/ozbekiston-respublikasi-maktabgacha-talim-tizimi-xodimlari-asosiy-lavozimlarining-malaka-tavsiflarini-tasdiqlash-togrisida-255-sonli-buyruq30122021 https://samudo.uz/uploads/files/255-Buyruq-4-2.pdf

]]>
Fri, 22 Jul 2022 09:20:40 GMT 3
<![CDATA[Hujjatlar / O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tizimi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflarini tasdiqlash to‘g‘risida 255-sonli buyruq,30.12.2021]]> https://bulungurmtb.uz/oz/documents/ozbekiston-respublikasi-maktabgacha-talim-tizimi-xodimlari-asosiy-lavozimlarining-malaka-tavsiflarini-tasdiqlash-togrisida-255-sonli-buyruq30122021 https://bulungurmtb.uz/oz/documents/ozbekiston-respublikasi-maktabgacha-talim-tizimi-xodimlari-asosiy-lavozimlarining-malaka-tavsiflarini-tasdiqlash-togrisida-255-sonli-buyruq30122021 https://samudo.uz/uploads/files/255-Buyruq-4-2.pdf

]]>
Fri, 22 Jul 2022 09:20:40 GMT 3
<![CDATA[Hujjatlar / Мактабгача таълим вазирлиги меъёрий ҳужжатлари]]> https://bulungurmtb.uz/oz/documents/ministry_acts https://bulungurmtb.uz/oz/documents/ministry_acts Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлигининг меъёрий ҳужжатлари]]> Sun, 29 Apr 2018 16:13:29 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Maktabgacha ta'lim vazirligi me'yoriy hujjatlari]]> https://bulungurmtb.uz/oz/documents/ministry_acts https://bulungurmtb.uz/oz/documents/ministry_acts O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining me'yoriy hujjatlari]]> Sun, 29 Apr 2018 16:13:29 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Ҳукумат меъёрий ҳужжатлари]]> https://bulungurmtb.uz/oz/documents/government_acts https://bulungurmtb.uz/oz/documents/government_acts Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мактабгача таълим тўғрисидаги меъёрий ҳужжатлари]]> Sun, 29 Apr 2018 16:09:13 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Hukumat me'yoriy hujjatlari]]> https://bulungurmtb.uz/oz/documents/government_acts https://bulungurmtb.uz/oz/documents/government_acts O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining maktabgacha ta'lim to‘g‘risidagi me'yoriy hujjatlari]]> Sun, 29 Apr 2018 16:09:13 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Президент меъёрий ҳужжатлари]]> https://bulungurmtb.uz/oz/documents/president_acts https://bulungurmtb.uz/oz/documents/president_acts Ўзбекистон Республикаси Президентининг мактабгача таълим тўғрисидаги меъёрий ҳужжатлари]]> Sun, 29 Apr 2018 16:02:44 GMT 3 <![CDATA[Hujjatlar / Prezident me'yoriy hujjatlari]]> https://bulungurmtb.uz/oz/documents/president_acts https://bulungurmtb.uz/oz/documents/president_acts O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha ta'lim to‘g‘risidagi me'yoriy hujjatlari]]> Sun, 29 Apr 2018 16:02:44 GMT 3