Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Bulung‘ur tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.07.2022 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 330 0 0 0
2 2-DMTM 195 0 0 0
3 3-DMTM 135 0 0 0
4 4-DMTM 148 0 0 0
5 5-DMTM 0 0 0 0
6 6-DMTM 186 0 0 0
7 7-DMTM 196 0 0 0
8 8-DMTM 125 0 0 0
9 9-DMTM 295 0 0 0
10 10-DMTM 137 0 0 0
11 11-DMTM 187 0 0 0
12 12-DMTM 140 0 0 0
13 13-DMTM 156 0 0 0
14 14-DMTM 75 0 0 0
15 15-DMTM 50 0 0 0
16 16-DMTM 148 0 0 0
17 17-DMTM 228 0 0 0
18 18-DMTM 0 0 0 0
19 19-DMTM 0 0 0 0
20 20-DMTM 0 0 0 0
21 21-DMTM 0 0 0 0
22 22-DMTM 217 0 0 0
23 23-DMTM 220 0 0 0
24 24-DMTM 50 0 0 0
25 25-DMTM 0 0 0 0
26 26-DMTM 0 0 0 0
27 27-DMTM 100 0 0 0
28 28-DMTM 0 0 0 0
Jami 3318 0 0 0