Maxsus imkoniyatlar
Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Bulung‘ur tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.11.2022 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 330 426 176 120
2 2-DMTM 327 152 28 19
3 3-DMTM 100 109 11 36
4 4-DMTM 113 119 14 7
5 5-DMTM 242 120 0 88
6 6-DMTM 682 619 103 77
7 7-DMTM 290 180 24 140
8 8-DMTM 167 264 105 0
9 9-DMTM 321 329 33 133
10 10-DMTM 156 211 45 87
11 11-DMTM 461 197 11 47
12 12-DMTM 260 125 24 24
13 13-DMTM 239 261 82 309
14 14-DMTM 0 69 21 111
15 15-DMTM 198 112 8 293
16 16-DMTM 290 112 8 87
17 17-DMTM 255 242 14 59
18 18-DMTM 114 103 7 84
19 20-DMTM 257 319 56 151
20 21-DMTM 314 293 13 82
21 22-DMTM 123 180 43 76
22 23-DMTM 413 345 45 0
23 24-DMTM 311 220 18 89
24 26-DMTM 127 150 19 200
25 27-DMTM 290 235 28 29
26 28-DMTM 141 114 6 46
27 29-DMTM 348 0 0 0
28 34-DMTM 150 0 0 0
Jami 7019 5606 942 2394